De Gastric Bypass

Overgewicht en zwaarlijvigheid zijn dé ziekten van deze tijd. Mensen met overgewicht lopen ernstige gezondheidsrisico’s op lange termijn: hogere kans op hart-en vaatziekten, suikerziekte, hoge bloeddruk en een verhoogd risico op het ontstaan van kanker.

 

Chirurgie als behandeling van deze moderne ziekte ontstond tientallen jaren geleden en heeft in de tussentijd een belangrijke evolutie doorgemaakt. Op dit moment zijn al vele ingrepen verlaten en anderen geperfectioneerd.

De Gastric Bypass of 'maagverkleining' is een operatieve ingreep die voor de eerste maal werd uitgevoerd in 1967. Sindsdien heeft deze ingreep een heuse evolutie doorgemaakt en is vandaag de "gouden standaard". Doordat deze ingreep al zolang bestaat, is de werelwijde ervaring dan ook immens. Van deze ingreep zijn de te verwachten effecten en neveneffecten bijzonder goed gedocumenteerd in vele grote studies. 

Hoe werkt het?

Basisprincipe 

De basisprincipes voor obesitaschirurgie in het algemeen zijn eenvoudig: beperken van de in te nemen voeding (restrictie) en beperking van de opname van de voeding (malabsorptie).

 

De Gastric Bypass

De gastric bypass is een procedure die beide prinicipes hanteert. De chirurg construeert een klein “voormaagje” ter hoogte van de overgang tussen slokdarm en maag. Dit voormaagje is niet meer verbonden met de rest van de maag. Vervolgens wordt de plaats waar de verteringssappen samenkomen met het voedsel 140 cm omgelegd (bypass). Men eet dus minder en hetgeen men eet wordt pas na 140 cm verteerd.

In principe gebeurt deze ingreep door middel van een kijkoperatie. Hierbij worden een 5-tal kleine insneden gemaakt in de buikwand waarlangs de chirurg de constructie kan aanleggen.  

Wat zijn de resultaten?

Gewicht

Overgewichtsreductie van gemiddeld 75%

Ziekten

 • Suikerziekte: 80% kans op verbetering en/of verdwijnen van de suikerziekte

 • Hoge cholesterol: verdwijnt in 95% van de patiënten

 • Hoge bloeddruk: verdwijnt in 87% van de patiënten

 • Slaapapneesyndroom: verdwijnt in 95% van de patiënten

Risico op sterfte

De gastric bypass vermindert het risico op vroegtijdige sterfte bij mensen met een BMI >40 met ongeveer 40%

Kom ik in aanmerking?

Enkel patiënten die voldoen aan de nationale en internationale richtlijnen komen in aanmerking. 

Deze richtlijnen zijn: 

 • BMI > 40

 • BMI >35 met bijkomende risicofactoren: 

  • Suikerziekte​

  • Hoge bloeddruk (waarvoor 3 verschillende medicijnen, behandeld gedurende meer dan 1 jaar)

  • Slaapapneesyndroom (aangetoond in erkend slaaplabo)

  • vroegere obesitaschirurgie (vb. maagband/ Mason/Scopinaro, ...)

 • Screening door multidisciplinair obesitasteam

 • 1 jaar gedocumenteerd dieet