Resultaten

Wanneer je overweegt om een gastric bypass te ondergaan, word je door je obesitaschirurg geïnformeerd over de mogelijke complicaties die met deze ingreep gepaard gaan. De chirurg zal er naar streven om je zo volledig mogelijk te informeren. Dit kan soms wel een beetje angstaanjagend overkomen wanneer al deze complicaties de revue passeren. En... dit zegt natuurlijk niets over de complicaties die effectief zijn voorgevallen.

Het NLOC streeft naar de best mogelijke resultaten met het minst aantal complicaties. Hiervoor is een analyse van de eigen resultaten van essentieel belang. Het openbaar maken van deze cijfers motiveert ons als chirurgisch team te blijven streven naar het beste resultaat. Dit is immers het enige waar de patiënt recht op heeft.

Naadlekkage

Naadlekkage is een gevreesde complicatie bij elke vorm van buikchirurgie (dikke darm, endeldarm, etc...).

De meest voorkomende  lekkage bij de gastric bypass is deze ter hoogte van de nieuwe verbinding tussen voormaagje en gemonteerde dunnedarm.

De techniek die in het NLOC wordt gebruikt werd in de literatuur uitvoerig bestudeerd. Het risico op naadlekkage van deze techniek bedraagt ongeveer 0.19 - 0.84%  (1,2). Hieronder vindt u de resultaten van het NLOC. Deze worden op regelmatige  basis aangepast.

Datum                Aantal ingrepen           Aantal lekkages                    %

22/12/2016                349                                         0                                  0

02/02/2017                360                                         0                                  0

12/07/2017                395                                         1                                  0.25

07/05/2019                555                                         1                                  0.18

(1) Obes Surg. 2009 Oct;19(10):1355-64. doi: 10.1007/s11695-009-9933-4. Epub 2009 Aug 15.

Standardization of the fully stapled laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass for obesity reduces early immediate postoperative morbidity and mortality: a single center study on 2606 patients.

Dillemans B1, Sakran N, Van Cauwenberge S, Sablon T, Defoort B, Van Dessel E, Akin F, Moreels N, Lambert S, Mulier J, Date R, Vandelanotte M, Feryn T, Proot L.

(2) CMAJ Open. 2016 Aug 4;4(3):E383-E389.

Outcomes the Ontario Bariatric Network: a cohort study.

Saleh F1, Doumouras AG1, Gmora S1, Anvari M1, Hong D1.

Conversie

Een kijkoperatie heeft alleen maar voordelen: minder pijn, sneller herstel, sneller hervatten van het werk, minder longproblemen etc.

Spijtig genoeg kan er nooit een 100% garantie gegeven worden dat de ingreep ook daadwerkelijk met een kijkoperatie zal lukken. De chirurg heeft je buik nog nooit van binnen gezien en kan dus voor verrassingen komen te staan zoals bijvoorbeeld : vergroeiïngen, afwijkende anatomie, onverwachte gebeurtenissen zoals een bloeding, etc. Dit kan een indicatie zijn om de kijkoperatie te annuleren en over te gaan tot een klassieke insnede. Dit heeft tot gevolg dat er meer risico's zijn op wondproblemen, longproblemen en dat dit zal resulteren in een langer verblijf en herstel.

Datum                Aantal ingrepen           Aantal conversies                    %

22/12/2016                349                                         3                                     0.85

02/02/2017                360                                        3                                     0.83            

07/05/2019                555                                         3                                     0.54