top of page

Conservatief traject

Patiënten die geen operatie wensen of die niet in aanmerking komen, kunnen starten met een conservatieve begeleiding.

Wanneer men start met een conservatief traject zal er eerst een endocrinologische oppuntstelling plaatsvinden. 

Patiënten laten een bloed- en urineonderzoek uitvoeren waarna men vervolgens op gesprek gaat bij onze endocrinoloog. 

De endocrinoloog houdt zich bezig met de klieren die hormonen uitscheiden in de bloedbaan.

Omdat obesitas soms te maken heeft met een tekort of een teveel aan hormonen, doen we eerst grondig onderzoek, onder meer om schildklier- en bijnierproblemen te kunnen uitsluiten.

We bekijken ook andere oorzaken van overgewicht zoals beïnvloeding door medicatie.

Obesitas kan ook gelinkt worden aan suikerziekte. 

Hierdoor is een endocrinologische oppuntstelling ook van belang bij patiënten die een operatief traject starten.

De mogelijkheid tot een medicamenteuze behandeling omtrent je overgewicht kan bij de endocrinoloog worden besproken als je hiervoor in aanmerking komt als patiënt. 

 

We weten allemaal dat beweging een belangrijke rol inneemt in een gezonde levensstijl. Geregeld sporten helpt om overtollige kilo’s te verliezen,  je ideale gewicht onder controle te houden en gezonder te leven. Mensen die bewegen leven namelijk langer!

Als obesitaschirurg en sportarts is Dr. J. Matheï zich al geruime tijd erg bewust van het belang van een gezond en duurzaam lichaamsgewicht. Hierdoor organiseert hij onder deskundige begeleiding van een kinesist de mogelijkheid om in kleinere groepen te bewegen en samen met lotgenoten te sporten. 

Het beweegprogramma heeft als doel de eerste stappen naar een sportief leven te zetten. 

De focus zal liggen op conditietraining, krachttraining en stabiliteitstraining.

De beperkte omvang van de groepen maakt het mogelijk heel persoonlijk te werken, rekening houdend met ieders mogelijkheden. We hebben ondertussen de ervaring dat het groepsgevoel hierbij een extra stimulans en steun betekent.

Het beweegprogramma te MeMoPeer is zowel bedoeld voor patiënten die (recent of in het verleden) een vermageringsingreep ondergingen als voor patiënten die zonder chirurgie een gezonder gewicht willen nastreven en behouden.

 

De ervaring leert ons dat een combinatie van bewegen, gezonde voeding én psychologisch welzijn de belangrijkste factoren zijn in het ontwikkelen van een duurzaam gezond leven. Het beweegprogramma wordt daarom altijd gecombineerd met een begeleiding van onze (sport)voedingscoach en psychologe. Uit studies blijkt intussen ook dat zo'n multidisciplinaire aanpak inderdaad de grootste slaagkansen biedt.

 

Wat omvat het multidisciplinair beweegprogramma?

 

Beweegprogramma 

Voor  de start van het beweegprogramma zullen de sportarts en de kinesist je persoonlijk uitnodigen tijdens een intakegesprek om kennis te maken. Tijdens deze consultatie zullen zij een persoonlijk profiel opmaken aan de hand van een aantal metingen en een vragenlijst. Daarnaast zal er ook een medische keuring gebeuren zodat je het sporttraject veilig en verantwoord kan aanvatten. 

 

Het programma omvat 12 beweegsessies van 60 minuten die wekelijks doorgaan op een vastgelegd moment ( dinsdag- of woensdagavond). Om continuïteit en regelmaat in het bewegen te stimuleren, moeten de beweegsessies opgenomen worden in 14 weken.

 

We sluiten het beweegprogramma af met een outtake-moment. De kinesist doet dan opnieuw een aantal metingen zodat je kan zien op welke vlakken je vooruitgang boekte. 

Eventueel kan je dan in samenspraak beslissen om nog een vervolgprogramma op te starten.

Psychologische begeleiding 

Ons psychologisch welbevinden is nauw verbonden met een gezonde levensstijl. Samen met onze psychologe wordt er onderzocht hoe jij in het leven staat en wat je relaties zijn ten opzichte van voeding en beweging. Analyse van het probleem opent de weg naar de oplossing.

Dieetbegeleiding 

Uiteraard voorzien we tijdens je beweegtraject ondersteuning door een (sport)voedingscoach. In een intakegesprek maak je je doelen kenbaar. Jullie bekijken samen jouw huidige eetgewoontes en welke aanpassingen nodig zijn voor een gezond, gevarieerd en vooral duurzaam voedingspatroon. In opvolgconsultaties worden positieve ervaringen en valkuilen besproken. Eventueel worden nieuwe aandachtspunten en lange termijndoelen geformuleerd. 

 

 

memo.png
bottom of page