top of page

Operatief traject

Overgewicht en zwaarlijvigheid zijn dé ziekten van deze tijd. Mensen met overgewicht lopen ernstige gezondheidsrisico’s op lange termijn: hogere kans op hart-en vaatziekten, suikerziekte, hoge bloeddruk en een verhoogd risico op het ontstaan van kanker.

 

Chirurgie als behandeling van deze moderne ziekte ontstond tientallen jaren geleden en heeft in de tussentijd een belangrijke evolutie doorgemaakt. Op dit moment zijn al vele ingrepen verlaten en anderen geperfectioneerd.

Basisprincipe 

De basisprincipes voor obesitaschirurgie in het algemeen zijn eenvoudig: beperken van de in te nemen voeding (restrictie) en beperking van de opname van de voeding (malabsorptie).

De gastric bypass operatie en de gastric sleeve zijn de ingrepen die vandaag de dag het meest frequent worden verricht en hun strepen zeker al verdiend hebben. 

sm8h1blsni381rwgf20220331190200.jpg

Gastric Bypass

De gastric bypass of ‘maagverkleining’ is een operatieve ingreep die voor de eerste
maal werd uitgevoerd in 1967. Sindsdien heeft deze ingreep een heuse evolutie doorgemaakt en is vandaag de “gouden standaard”.

Wat is het principe van deze ingreep?
De basisprincipes voor obesitaschirurgie in het algemeen zijn eenvoudig: beperken van de in te nemen voeding (restrictie) en beperking van de opname van de voeding (malabsorptie). De gastric bypass is een procedure die beide prinicipes hanteert. De chirurg construeert een klein “voormaagje” ter hoogte van de overgang tussen slokdarm en maag . Dit voormaagje is niet meer verbonden met de rest van de maag . Vervolgens wordt de plaats waar de verteringssappen samenkomen met het voedsel 140 cm omgelegd (bypass). Je eet dus minder en wat men eet wordt pas na 140 cm verteerd.

In principe gebeurt deze ingreep door middel van een kijkoperatie. Hierbij worden een vijftal kleine incisies gemaakt in de buikwand waarlangs de chirurg de constructie kan aanleggen. Soms gebeurt het dat de chirurg, omwille van uiteenlopende redenen al onmiddellijk kiest voor een klassieke (grote) snede.

gastric bypass normaal.jpg

De huidige situatie:

Het voedsel passeert eerst de slokdarm,

vervolgens de maag en de twaalfvingerige

darm om zo in de dunne darm

terecht te komen.

Hierna volgt de dikke darm en de endeldarm.

GB 1.jpg

De situatie na bypass:

Door middel van nietjes wordt de maag doorgenomen om zo een klein voormaagje te creëren. 

Dit zorgt ervoor dat men minder kan eten en sneller verzadigd is. 

GB3.jpg

Vervolgens wordt de dunne darm op dit voormaagje gemonteerd. 

140 cm verder wordt de dunne darm terug op de dunne darm gemonteerd. 

Op deze manier komen de verteringssappen pas na 140 cm terug in contact met het voedsel en kan het voedsel vanaf dit punt pas terug opgenomen worden. 

Wat gebeurt er met de rest van de maag?

Het overige deel van je maag blijft gewoon ter plaatse. Dit deel wegnemen zou de ingreep alleen maar zwaarder maken. Deze ‘restmaag ‘ produceert ook nog steeds verteringssappen die nodig zijn voor de vertering verderop in het maagdarmstelsel.

Wat gebeurt er met mijn gewicht?

De gastric bypass geeft een gemiddeld overgewichtsverlies van ongeveer 75%. Het bereiken en behouden van dit gewichtsverlies is ook afhankelijk van het goed opvolgen van je dieet en je sport- en bewegingsactiviteiten.

Wat gebeurt er met mijn andere risicofactoren?
We zien dat de gastric bypass het risico op vroegtijdige sterfte bij mensen met een BMI >40 vermindert met 40%. De ingreep vermindert niet alleen het risico op overlijden ten gevolge van suikerziekte en hart- en vaatproblemen maar ook ten gevolge van kanker. We zien wel een toename in sterfte door ongelukken en zelf- moord, de reden waarom een goede psychologische screening zo belangrijk is.
Sommige obese mensen ontwikkelen na verloop van tijd suikerziekte. Wanneer deze mensen een gastric bypass ondergaan, verbetert of verdwijnt suikerziekte met meer dan 80%!

Bij sommige suikerpatiënten is de gastric bypass zelfs noodzakelijk om de suikerziekte enigszins te kunnen controleren en te kunnen minderen met de suikermedicatie.
Een te hoog cholesterolgehalte verdwijnt bij 95%, hoge bloeddruk bij 87% en hevig snurken onder vorm van een slaapapneesyndroom bij 95% van de patiënten.

Is deze ingreep gevaarlijk?

Net zoals elke andere operatieve ingreep is de gastric bypass niet zonder risico. Het risico op sterfte is laag in vergelijking met andere frequent uitgevoerde ingrepen.
Zo zien we bijvoorbeeld dat het risico op sterfte na het plaatsen van een heup
prothese dubbel zo hoog is en dat het risico na een hart overbruggingsoperatie 22 keer hoger is. Het risico van sterfte door je overgewicht ligt vaak vele malen hoger dan het risico van de ingreep!
Complicaties kunnen steeds optreden. Gelukkig komen ze slechts zelden voor
.
Als voornaamste weerhouden we het omvormen van een kijkoperatie naar een open operatie en lekkage van de nieuwe verbindingen.

swav3jbm92igequl520220331190200.jpg

If everyone is moving forward together,

than succes takes care of itself

Sleeve gastrectomie

De sleeve gastrectomie is een operatieve ingreep die voor de eerste maal werd
uitgevoerd in 1988 in de USA. De laatste twee decennia heeft deze ingreep aan
populariteit gewonnen en is, naast de gastric bypass, de meest uitgevoerde
vermageringsingreep wereldwijd.


Wat is het principe van de sleeve gastrectomie?
Bij een sleeve gastrectomie wordt er ongeveer 75% van de maag weggenomen
waardoor de resterende maag de vorm van een smalle buis aanneemt. Door deze constructie wordt de hoeveelheid voedsel dat je kan eten sterk gereduceerd (restrictie).
In tegenstelling tot de gastric bypass operatie is er geen factor malabsorptie.
In principe gebeurt deze ingreep door middel van een kijkoperatie. Hierbij worden een vijftal kleine incisies gemaakt in de buikwand waarlangs de chirurg de constructie kan aanleggen. Soms kiest de chirurg, omwille van uiteenlopende redenen, al onmiddellijk voor een klassieke (grote) insnede.

GS1.jpg

Bij een gastric sleeve operatie wordt de maag verkleind, waardoor u sneller een verzadigingsgevoel krijgt en minder zal eten.

Omdat we een deel van de maag wegnemen, is dit een onomkeerbare ingreep.

Wat gebeurt er met de rest van mijn maag?
In tegenstelling tot de maagverkleining wordt de rest van de maag weggenomen.
Dit heeft dan ook tot gevolg dat deze ingreep onomkeerbaar is.


Wat gebeurt er met mijn gewicht?
De sleeve gastrectomie geeft een gemiddeld overgewichtsverlies van 70%.


Wat gebeurt er met mijn andere risicofactoren?
Het effect van deze vermageringsoperatie op je risicofactoren is vergelijkbaar met de gastric bypass operatie.


Is deze ingreep gevaarlijk?
Net zoals elke andere chirurgische ingreep is de sleeve gastrectomie niet zonder risico. Deze risico’s zijn echter niet te vergelijken met de risico’s die je loopt wanneer je je zwaarlijvigheid niet behandelt.
De risico’s van de sleeve gastrectomie zijn vergelijkbaar met deze van de gastric bypass operatie.

sa4dqhrfars19nr9s20220331190200.jpg
bottom of page