De Obesipas©

Zoals bij elke “grote reis”, is een goede voorbereiding heel belangrijk. Hetzelfde is waar wanneer je beslist om je obesitas met een ingreep onder controle te krijgen. Een grondige voorbereiding, uitstekend uitgevoerde ingreep en een goed georganiseerde opvolging zijn de hoekstenen van een mooi en blijvende resultaat.  

 

Met onze Obesipas © begeleiden we je op een gestructureerde manier met de nodige aandacht  voor  de  lichamelijke factoren maar ook voor je algemeen welbevinden en gelukkig zijn.

De Obesipas © is een dagboek waar je zelf en je reisbegeleiders (diëtist, endocrinoloog, chirurg, psycholoog, huisarts) hun bevindingen in kwijt kunnen. Op deze manier word je van dichtbij gevolgd, ondersteund én kan iedereen op elk moment meestappen op je reistraject! Deze begeleiding is belangrijk om je nieuwe gewicht de rest van je leven te kunnen behouden.

Voorstelling Obesipas© mei 2014

In mei 2014 werd het unieke concept van de Obesipas© voorgesteld op een wetenschappelijk symposium in aanwezigheid van Vlaams minister van welzijn  Dhr. Jo Vandeurzen 

Wat is een Obesipas© ? 

De Obesipas©  is ontwikkeld als instrument om de patiënt beter te informeren over de ingreep en de te verwachten resultaten en anderzijds als hulpmiddel om de patiënt beter te kunnen opvolgen. 

In de Obesipas© kan je informatie terugvinden over: 

  • de werking van de gastric bypass

  • de resultaten 

  • de nevenwerkingen 

  • zwangerschap, fertiliteit en anticonceptie na gastric bypass

  • huidoverschot

  • het dieet voor-en na de ingreep

  • ....